Kategoria B prawa jazdy jest jedną z najbardziej popularnych i powszechnych. Upoważnia przede wszystkim do prowadzenia samochodów osobowych. Jakie warunki należy spełnić, aby ją zdobyć? Jak wygląda i ile trwa kurs? Jak wygląda egzamin? Dowiesz się z LEDWO JADĘ! :)

WIEK

Do rozpoczęcia kursu prawa jazdy kategorii B, kursant powinien mieć ukończone 18 lat. Dlaczego powinien, ponieważ istnieje możliwość rozpoczęcia kursu wcześniej. Jednak nie może być to wcześniej niż 3 miesiące przed datą urodzin. Istnieje również możliwość podejścia do egzaminu przed upragnioną pełnoletnością. Czas podejścia do państwowego egzaminu w ośrodku WORD to miesiąc przed datą urodzin. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie odebranie dokumentu prawa jazdy, a co za tym idzie uzyskanie możliwości do prowadzenia pojazdów następuje w dniu 18 urodzin, nie wcześniej.
Podsumowując, minimalny wiek dla kategorii B to 18 lat.

KURS

Kurs prawa jazdy kategorii B obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
Zajęcia:
teoretyczne – kursanci zdobywają wiedzę z zakresu przepisów oraz zasad ruchu drogowego. Odbywają się w formie wykładów. (30 x 45min.)

praktyczne – podstawy obsługi samochodu osobowego, prowadzenie pojazdu, zastosowanie przepisów oraz poznanych zasad, jazda w ruchu miejskim oraz na placu manewrowym. (30 x 60min.)

Szczegóły.

Formalności

Przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy, należy “załatwić “ kilka spraw związanych z formalnościami. Jest to np. wyrobienie PKK, czyli profilu kandydata na kierowcę, odbycie badań lekarskich, czy wykonanie zdjęć do dokumentu. Każdą z tych czynności szczegółowo opisaliśmy tutaj, sprawdź koniecznie od czego zacząć, aby przebrnąć przez formalności ekspresowo! :)

Egzamin

Egzamin dla kategoria B prawa jazdy składa się z dwóch części. Praktycznej oraz teoretycznej. Warunkiem podejścia do egzaminu praktycznego jest pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego, dlatego odbywa się on jako pierwszy.
Ma formę testu zawierającego 32 pytania. Pierwsza, podstawowa część zawiera 20 pytań, na które udzielamy odpowiedzi TAK lub NIE. Kolejne 12 pytań to część specjalistyczna, do wyboru mamy odpowiedzi A, B lub C. Czas przeznaczony na egzamin to 25min. Każda z odpowiedzi musi zostać udzielona w wyznaczonym na nią czasie. Egzamin odbywa się w ośrodkach WORD na urządzeniach elektronicznych. Wyniki znamy od razu. :)

Egzamin praktyczny składa się z części na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. W obu przypadkach do wykonania mamy określone zadania oraz manewry. Na co zwrócić szczególną uwagę na placu manewrowym oraz jak wygląda przebieg zadań, sprawdzisz tutaj.
Po pozytywnie zakończonej część pierwszej egzaminu praktycznego ruszamy na miasto. Egzaminator wyznacza trasę oraz prosi o wykonanie określonych manewrów. Zwraca również uwagę na sposób jazdy, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami ruchu drogowego. Czas egzaminu to od 25 do 40 min. Wyniki znamy od razu.

Zachowania niezgodne z przepisami, niebezpieczne skutkują wynikiem negatywnym!

Podczas egzaminu praktycznego posiadamy dwie szanse na poprawne wykonanie zadania. Po pierwszej nieudanej próbie, druga błędna skutkuje wynikiem negatywnym.
Szczegółowy opis przebiegu egzaminu praktycznego.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu, wszelkie wątpliwości rozwiewamy również podczas kursów.
Facebook Ledwo Jadę.